Menu

Contoh Modul Bahasa Mandarin Dasar

Oct
10
2015
by : 2. Posted in : blog

Bahasa Mandarin merupakan bahasa yang amat menarik untuk dipelajari. Selain karena kekayaan kosakatanya, huruf bahasa Mandarin yaitu huruf Han (Hanzi) mempunyai karakteristik unik yang jarang kita temui pada bahasa lain. Bentuk huruf Han menyerupai benda-benda alam seperti bulan, orang, sawah, burung, sungai, dan sebagainya. Keistimewaan lain dari bahasa ini adalah nada dalam pelafalannya yang disebut intonasi. Intonasi dalam suatu kata bahasa Mandarin bersifat penting karena untuk membedakan arti. Selain huruf Han dan intonasi,keistimewaan lainnya adalah huruf alphabetnya yang sangat berbeda bacanya dengan alphabet dalam bahasa Indonesia, yang disebut ejaan Hanyu Pinyin. Jadi ada tiga hal yang dipelajari dalam bahasa Mandarin yaitu ejaan Hanyu Pinyin, intonsi dan huruf Han. Intonasi bahasa Mandarin Berikut tabel intonasi bahasa Mandarin. Nada 1 Nada 2 Nada 3 Nada 4 5 tingkat nada 5

Keterangan Tinggi merata Dari tengah meningkat tinggi Turun dulu kemudian naik Turun dari tinggi ke bawah Tanda Intonasi ˉ ΄ ˇ ` Selain keempat nada di atas ada satu nada netral yaitu nada yang pengucapannya ringan dan pendek. Tanda nada netral adalah ° atau tanpa menggunakan tanda sama sekali. Contohnya kata “ma” yang berarti partikel –kah ? Ejaan Hanyu Pinyin Berikut ini adalah 23 konsonan bahasa Mandarin b dibaca po p dibaca bo m dibaca mo f dibaca fo d dibaca te t dibaca de n dibaca ne l dibaca le g dibaca ke k dibaca ge h dibaca he j dibaca ci q dibaca ji x dibaca si zh dibaca che ch dibaca jhe sh dibaca she r dibaca re z dibaca ci c dibaca je s dibaca she y dibaca i w dibaca u Selain itu ada 6 vokal bahasa Mandarin : a o e i u ü a. Untuk vokal e disuarakan seperti huruf e pada kata ”emas” dan juga dapat disuarakan seperti huruf e pada kata ”enak”. b. Untuk vokal ü disuarakan seperti huruf i tetapi mulut dibulatkan. c. Apabila vokal i berdiri sendiri secara independen, cara penulisannya harus ditambah huruf y di bagian depannya. d. Apabila vokal u berdiri sendiri secara independen, cara penulisannya harus ditambah huruf w di bagian depannya. e. Apabila vokal ü berpasangan dengan konsonan j, q, x dan y maka penulisannya mengalami perubahan dengan menghilangkan titik dua di atasnya. f. Apabila vokal ü berpasangan dengan konsonan selain j, q, x dan y maka penulisannya tidak mengalami perubahan. Huruf Han Secara umum bentuk huruf Han terdiri dari dua macam, huruf klasik atau tradisional dan huruf simpel yang merupakan bentuk penyederhanaan dari huruf klasik. Sebelum memulai menulis huruf Han, berikut 8 bentuk tarikan/goresan dasar huruf Han, yang harus dipelajari terlebih dahulu : No. Bentuk Keterangan 1. Tarikan horizontal 2. Tarikan vertikal 3. Tarikan dari kanan atas ke kiri bawah 4. Tarikan dai kiri atas ke kanan bawah 5. Titik 6. Tarikan dari kiri bawah ke kanan atas 7. Tarikan patah 8. Tarikan kail Antara tarikan dasar satu dengan tarikan dasar yang lainnya harus digabungkan sehingga membentuk sebuah huruf Han yang mempunyai arti. Penggabungan tersebut berdasarkan pada urutan tarikannya, sehingga pada waktu menulis dapat bergerak saling menyambung dengan lancar. Cara penulisan huruf kanji Mandarin sebagai berikut : 1. dari mendatar kemudian menurun. contoh kata 十 shi = angka 10 2. dari atas kemudian ke bawah contoh kata 六 liu = angka 6 3. dari kiri lalu ke kanan contoh kata 你 ni = kamu 4. dari goresan ke kiri kemudian goresan ke kanan contoh kata 人 ren = orang 5. dari luar lalu ke dalam. contoh kata 同 tong = sama 6. dari dalam lalu menutup contoh kata 国 guo = negara 7. dari tengah lalu kedua sisi contoh kata 小 xiao = kecil Salam dan Ungkapan Penting Nĭ hăo 你 好 : halo; hai Nĭ hăo ma 你 好 吗 : apa kabar Wŏ hĕn hăo 我 很 好 : saya baik-baik saja Nĭ ne 你 呢 : bagaimana denganmu ? Wŏ yĕ hĕn hăo 我 也 很 好 : saya juga baik-baik saja. Xièxie 谢 谢 : terimakasih Bù yòng xiè 不 用 谢 : terimakasih kembali Zăo ān 早 安 : selamat pagi Wŭ ān 午 安 : selamat siang Xià Wŭ hăo 下 午 好 : selamat sore Wăn ān 晚 安 : selamat malam Huānyíng 欢 迎 : selamat datang Xiăoxīn 小 心 : hati-hati Zàijiàn 再 见 : sampai jumpa Qingjin 请 进 : silakan masuk Qing zuo 请 坐 : silakan duduk Qing zhan 请 站 : silakan berdiri Qing he cha 请 喝 茶 : silakan diminum tehnya Qing he kafei 请 喝 咖 啡 : silakan diminum kopinya Qing chifan 请 吃 饭 : silakan makan Qing chouyan 请 抽 烟 : silakan merokok Qing deng yixia 请 等 一下 : tolong tunggu sebentar Qing jieshi 请 解 释 : tolong jelaskan Qing da dianhua gei wo 请 打 电 话 给 我 : tolong telepon saya Qing zai shuo yibian 请 再 说 一 边 : tolong bicara sekali lagi Caidan mafan yixia 菜 单 麻 烦 一下 : tolong menunya Baituo 拜 托 : mohon Kalimat Sederhana Struktur kalimat dalam bahasa Mandarin sangat sederhana, tidak memiliki tenses seperti halnya bahasa Inggris, sehingga sangat mudah untuk diucapkan. Unsur-unsur kalimat sederhana terdiri dari subyek dan predikat. Predikat terdiri dari kata kerja, kata benda, kata sifat atau disertai dengan objek. 1. Kalimat Positif Pola kalimatnya : A 是 B A shi B Subyek Obyek A adalah B Contoh kalimat : 我 是 Ayu。 Wo shi Ayu. Saya adalah Ayu. 2. Kalimat Negatif Pola kalimatnya : A 不 是 B A bushi B Subyek Obyek A bukan B Contoh kalimat : Ayu 不 是 老 师 。 Ayu bushi laoshi. Ayu bukan guru. 3. Kalimat Pertanyaan Pola kalimatnya : A 是 B 吗 ? A shi B ma ? Subyek Obyek partikel kah ? (apakah) Contoh kalimat : Ayu 是 老 师 吗 ? Ayu shi laoshi ma ? Apakah Ayu seorang guru ? 是 ,我 是 老 师 。 Shi wo shi laoshi. Ya, saya adalah guru. 不 ,我 不 是 老 师 。 Bu, wo bushi laoshi. Tidak, saya bukan guru. 4. Pertanyaan Sederhana 什 么 shenme : apa ? 谁 shui : siapa ? 谁 的 shui de : milik siapa ? 哪 儿 ( 里 ) nar / nali : dimana ? 怎 么 样 zenmenyang : bagaimana ? 什 么 时 候 shenme shihou : kapan ? 为 什 么 weishenme : kenapa ? 这 是 什 么 zhe shi shenme : ini apa ? 哪 是 什 么 na shi shenme : itu apa ? Mengenal kata ganti orang wǒ 我 : saya nĭ 你 : kamu nín 您 : Anda tā 他 : dia (laki-laki) tā 她 : dia (perempuan) tā 它 : dia (benda) wǒmen 我 们 : kami nĭmen 你 们 : kalian tāmen 他 们 : mereka zánmen 咱 们 : kita Kalimat Kepemilikan “ 的 de” Untuk membuat kalimat kepemilikan digunakan partikel 的 ”de” yang berfungsi menerangkan kepemilikan terhadap sesuatu. Contoh : Wŏ de jiā : rumahku; keluargaku 我 的 家 Tā de míngzi : namanya 他 的 名 字 Wŏmen de lăoshī : guru kami 我 们 的 老 师 Ānnà shì wŏ de ài rén : Anna adalah pacarku. 安 娜 是 我 的 爱 人 Kata bantu bilangan ”ge” 个 Ketika kita akan membuat sebuah kalimat yang menyatakan jumlah atau banyaknya orang, maka kita harus menambahkan kata ”ge” 个 terlebih dahulu, sebelum kata benda orang (pelaku) tersebut.Perhatikan contoh di bawah ini : Nĭ yŏu jĭ ge lăoshī ?   Wŏ yŏu yī ge lăoshī.  Nĭ yŏu jĭ lăoshī ?  Wŏ yŏu yī lăoshī  Nín yŏu jĭ ge xuéshēng ?   Lăoshī yŏu shí ge xuéshēng  Nín yŏu jĭ xuéshēng ?  Lăoshī yŏu shí xuéshēng  Menghormati Orang Menyebut nama orang yang dihormati atau profesi seseorang dalam bahasa Mandarin hampir sama seperti bahasa Indonesia, hanya saja dalam bahasa Mandarin letak nama ada di depan profesi seseorang. Untuk lebih jelasnya lihat contoh di bawah ini : Guru Ida : Ida laoshi Tuan Zhang : Zhang xiansheng Nyonya Ita : Ita taitai Nona Lili : Lili xiaojie Paman Gembul : Gembul bobo Menyatakan kebangsaan dan domisili Untuk menyatakan kebangsaan atau domisili seseorang dalam bahasa Mandarin, kita hanya menambahkan kata “ren 人 “di belakang negara atau nama daerah orang yang yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya kiata lihat contoh di bawah ini : 阿谀 是 印 度 尼 西 亚 人 。 Ayu shi Yindunixiya ren. Ayu adalah orang Indonesia. 张 先 生 是 中 国 人 。 Zhang xiansheng shi Zhongguo ren. Tuan Zhang adalah orang Cina. 我 不 是 美 国 人 。 Wo bushi Meiguo ren. Saya bukan orang Amerika. Nama-nama negara dalam bahasa Mandarin. 中 国 Zhōngguó China 英 国 Yīngguó Inggris 法 国 Făguó Perancis 德 国 Déguó Jerman 俄 国 Éguó Rusia 韩 国 Hánguó Korea 新 加 坡 Xīnjiāpō Singapura 日 本 Rìběn Jepang 印 度 尼 西 亚 Yìndùníxīyà Indonesia 马 来 西 亚 Măláixīyà Malaysia Mengenal Angka líng 零 : 0 yī 一 : 1 yāo 一 : 1 èr 二 : 2 liăng 两 : 2 sān 三 : 3 sì 四 : 4 wú 五 : 5 liù 六 : 6 qī 七 : 7 bā 八 : 8 jiŭ 九 : 9 shí 十 : 10 yī băi 一 百 : 100 yī qiān 一 千 : 1000 yī wàn 一 万 : 10.000 yī yì 一 亿 : 100.000.000 Bilangan 1 dalam bahasa Mandarin dibaca yi. Tetapi jika dibaca satu per satu maka 1 dibaca yao, misalnya untuk membaca nomor telepon, handphone atau rumah. Contoh : 6 6 1 0 2 Liu liu yao ling er Membaca Tahun Cara melafalkan tahun dalam bahasa Mandarin dimulai dari angka dengan mengeja angkanya satu persatu kemudian diakhiri kata ”nian” 年 (tahun). Contoh : Tahun 1945 : yi jiu si wu nian : 一 九 四 五 年 Tahun 2008 : er ling ling ba nian : 二 零 零 八 年 Mengenal Hari xīngqī tiān 星 期 天 : minggu xīngqī rì 星 期 日 : minggu xīngqī yī 星 期 一 : senin xīngqī èr 星 期 二 : selasa xīngqī sān 星 期 三 : rabu xīngqī sì 星 期 四 : kamis xīngqī wŭ 星 期 五 : jum’at xīngqī liù 星 期 六 : sabtu Mengenal Bulan yuè 月 : bulan yī yuè 一 月 : januari èr yuè 二 月 : februari sān yuè 三 月 : maret sì yuè 四 月 : april wŭ yuè 五 月 : mei liù yuè 六 月 : juni qī yuè 七 月 : juli bā yuè 八 月 : agustus jiŭ yuè 九 月 : september shí yuè 十 月 : oktober shí yī yuè 十 一 月 : november shí èr yuè 十 二 月 : desember Cara penulisan keterangan waktu, tanggal bulan dan tahun dalam bahasa Mandarin dimulai dari urutan skala yang paling besar ke yang kecil. Contoh : Senin tanggal 1 Januari 2008 : Er ling ling ba nian yi yue yi hao xingqi yi. 二 零 零 八 年 一月 一 号 日 (号 ) 星 期 一 Menyatakan ”tidak” Untuk menyatakan kalimat negatif atau pengingkaran kita hanya menambahkan kata ”bu” 不 sebelum kata kerja. Lihat contoh di bawah ini : 我 不 曷。 Wo bu he. Saya tidak haus. 他 不 吃 早 饭 。 Ta bu chi zaofan. Dia tidak sarapan. 不 饿 Andi bu e. Andi tidak lapar. 不 够 Bu gou : tidak cukup 不 会 Bu hui : tidak bisa 不 要 Bu yao : tidak mau 不 可 以 Bu keyi : tidak bisa 不 好 Bu hao : tidak baik 不 来 Bu lai : tidak datang 没 有 *Mei you : tidak punya / tidak ada. *Pengecualian. Mengenal warna Bai se 白 色 : putih Hei se 黑 色 : hitam Hong se 红 色 : merah Fen hong se 粉 红色 : pink Lan se 蓝 色 : biru Qing se 青 色 : hijau Huang se 黄 色 : kuning Satuan Benda Satuan benda dalam bahasa Mandarin jauh berbeda dengan bahasa Inggris, tetapi .hampir sama dengan bahasa Indonesia. Satuan orang tidak sama dengan satuan hewan ataupun tumbuhan. Untuk satuan bilangan orang dalam bahasa Mandarin, sudah dibahas pada bab sebelumnya, yaitu dengan menambahkan kata “ge” . Berikut satuan benda yag biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari : 1. zhang 张 umumnya untuk lembaran kertas atau perabot rumah 2. ping, 瓶 umumnya untuk benda yang berbentuk botol. 3. wan, 碗 umumnya untuk hitungan makanan yang menggunakan mangkok. 4. ben 本 umumnya untuk benda yang berbentuk kitab, 5. ting 汀 umumnya untuk makanan / minuman yang menggunakan kaleng. 6. jia 架 umumnya untuk alat-alat elektronik. 7. duo 朵 umumnya untuk bunga 8. zhi 只 umumnya untuk organ tangan atau binatang. 9. feng 封 umumnya untuk lembaran surat, telegram, dll 10. bi 笔 umumnya untuk tumpukan uang. 11. ci 次 umumnya untuk perkalian 12. dui 对 umumnya untuk menunjukkan pasangan (terutama yang berlawanan jenis) 13. bao 包 umumnya untuk barang yang terisi dalam bungkusan 14. kou 口 umumnya untuk jumlah anggota keluarga atau sumur. 15. zuo 座 umumnya untuk gunung atau bangunn besar. 16. gen 根 umumnya untuk akar, rambut dan bambu. 17. kuai 块 umumnya untuk kain, daging, bidang tanah atau kue. 18. ri 日 umumnya untuk hari. 19. tou 头 umunya untuk jumlah binatang berkaki empat. 20. sheng 声 umumnya untuk suara

 • Kumpulan toko super murah >>
 • Dapatkan update koleksi kain batik berkualitas unggul solo >>
 • Produk terbaru seragam dan grosir kain dan baju murah >>
 • Segalanya jadi murah di sini dari kecantikan hingga life style >>
 • Berita dari produk batik tulis ningrat surakarta >>
 • Beralihlah pada yang alami dengan toko pertanian alami >>
 • Jasa promosi termurah, bikin web saja Rp. 350.000,- >>
 • Kamu ikira mutiara asli mahal?, disini murah, mulai Rp. 50.000,- >>
 • artikel lainnya Contoh Modul Bahasa Mandarin Dasar

  Thursday 27 November 2014 | blog

  1.  Sebutkan 2 teknik dalam merancang program pelatihan ! Teknik Merancang Program Pelatihan 1)   Identifikasi Kebutuhan…

  Wednesday 5 November 2014 | blog

  FR-AC-02. UMPAN BALIK DAN CATATAN ASESMEN   Nama Peserta :                                                                          Hari / Tanggal : Nama Asesor …

  Friday 5 June 2015 | blog

  Sukses Tanpa Mikir Oleh : Arif Isnaini, SH, SE, MM Iseng menghayal Sukses Tanpa Mikir Dapat…

  Friday 7 August 2015 | blog

  surakarta, 30 januari 2004 no. 0024/tec/m7/med/i/04 kepada : indosolo motor gemilang jl. adi sucipto 84 jajar…